Sunday, October 19, 2008

DOUBLE BASS

Alat ini merpakan alat yang terbesar dalam keluarga biola dan mulai terkenal penggunaannya pada awal kurun ke-16. Double Bass digunakan dalam permainan muzik klasik dan juga muzik moden. Double Bass mengguakan empat tali yang dibuat daripada dawai dan juga nylon.Dalam Orkestra Simfoni alat ini dimainkan secara digesek, tetapi dalam muzik keroncong dimainkan dengan petikan jari sahaja. Untuk muzik keroncong hanya tiga tali sahaja digunakan, yaitu tali A,D dan G.

1 comment:

Adel Jopong said...

Thanks for your post really helped me awaited other stuff ..ST3 Telkom